محرومیت احمد ایرانی‌خواه و سعید دوراندیش از حق تلفن و مکالمه

0
253

احمد ایرانی‌خواه و سعید دوراندیش دو درویش محبوس در تیپ ۱ زندان فشافویه که در اعتراض به خلف وعده‌ی مسئولان زندان در تجمیع درویشان زندانی از شرکت در آمار زندان خودداری کرده بودند توسط مسئولان زندان فشافویه از حق تماس تلفنی محروم شدند.

مسئولان زندان فشافویه روز گذشته این دو درویش را به دلیل نوشتن نامه‌ی اعتراض‌آمیز به رئیس زندان مورد تهدید و توهین قرار داده‌اند.

اعتراض این دو درویش به حبس درویشان گنابادی در میان زندانیان جرائم مواد مخدر و سرقت و قتل و بزه‌های اجتماعی است. این دو با اسف‌بار توصیف کردن وضعیت بندهای زندان فشافویه در نامه به رئیس زندان فشافویه گفته‌اند که حبس درویشان در این‌گونه بندها مصداق شکنجه و آزار روحی است.

صدها درویش گنابادی پس از حمله‌ی روز هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن در تیپ ۳ که خواستار آزادی زنان درویش از زندان قرچک شده بودند به سلول‌های انفرادی و بندهای غیرمرتبط منتقل شده‌اند.
خواسته‌ی این درویشان عمل به مواد آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها توسط مسئولان زندان فشافویه است.

زنان درویش محبوس در زندان قرچک نیز وضعیت مشابه مردان زندانی دارند. اینک ۵ زن درویش به دلیل حبس در بند مجرمان مواد مخدر و قتل از نظر جسمی و جانی در معرض خطر هستند.
به گزارش مجذوبان نور؛  گزارش‌ها حاکی از مرگ شماری از زندانیان به دلیل عدم نظارت مسئولان سازمان زندان‌ها بر وضعیت بهداشت و درمان زندان فشافویه است.