محاکمه یک درویش روحانی در دادگاه ویژه روحانیت

0
176

یک روحانی مشرف به طریقت عرفانی نعمت اللهی گنابادی در دادگاه ویژه روحانیت مازنداران محاکمه و قرار وثیقه برای وی صادر شد.

 آقای محمد نوری از روحانیونی که به طریقت گنابادی مشرف شده به دادگاه ویژه روحانیت مازندان احضار شد و مورد محاکمه قرار گرفت. «ورود به فرقه دراویش با لباس روحانیت» و «شرکت در مجالس درویشی در تهران و شهرستان‌ها» از عناوین اتهامی این روحانی بوده‌اند. آقای نوری در این دادگاه به خلع از لباس روحانیت تهدید و تا طی مراحل کامل پرونده با قرار وثیقه آزاد شد.

این درویش روحانی به مجذوبان نور گفت: متاسفانه دادیار پرونده علاوه بر برخورد تند و ناشایست، هیچ اطلاعاتی راجع به طریقت‌های عرفانی و سلسله گنابادی نداشت و این موضوع از اطلاق عنوان فرقه به سلسله نعمت اللهی گنابادی و سوالاتی همچون «زمان تاسیس فرقه» مشهود بود. این درویش روحانی در حالی به خاطر گرایش به طریقت گنابادی محاکمه و با قید ضمانت آزاد شده است که از ۱۳ مجتهد و مرجع تقلید در امور حسبیه و وجوهات شرعیه و از ۴ مرجع تقلید در امور روایت اجازه دارد.

به گزارش خبرنام ملی ایرانیان از مجذوبان نور،اقای نوری پیش از این نیز بار‌ها به اداره اطلاعات احضار شده و توسط افراد گم نام مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است که بسیاری از این بازوجویی‌ها با توهین به بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی و حتی دخالت در امور خانوادگی وی همراه بوده است.