محاکمه مجدد ۲ تن ازخانواده های زندانی سیاسی دهه ۶۰

0
150

گزارشات رسیده دادگاه تجدید نظر ۲ تن از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ روز گذشته تشکیل گردید.

روز یکشنبه ۴ اسفند ماه خانم اکرم سنجری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و مادر دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد و خانم دینا کریمی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و فرزندش حنیف عطار زاده توسط فردی به نام توسلیان در دادگاه تجدید نظر مورد محاکمه قرار گرفتند. آنها در اعتراض به حکم غیر قانونی و غیر انسانی ۲ سال زندان خود مورد محاکمه مجدد قرار گرفتند.

این ۲ خانواده از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ هستند که در ۲۱ مهر ماه توسط فردی به نام پیر عباسی رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که تحت عنوان قاضی توسط وزارت اطلاعات منصوب شده است هر کدام از آنها را به ۲ سال زندان محکوم نمود.آنها به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی دستگیر و چندین ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند.

خانم اکرم سنجری ۵۶ ساله و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ می باشد. و۳ برادر ایشان به نام های ابراهیم ، حسین و حسن سنجری در دهه ۶۰ بدستور خمینی اعدام شدند و در حال حاضر فرزند وی دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد که از سال ۱۳۸۶ در زندان گوهردشت کرج زندانی می باشد.

خانم دینا کریمی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ می باشد که تنها به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری شهید راه آزادی علی صارمی همراه با فرزندش هرکدام به ۲ سال زندان محکوم شده اند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، محاکمه مجدد ، باز نگه داشتن پرونده و صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که از کشتارهای دسته جمعی آن دوران نجات یافته اند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجا ع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۵اسفند ۹۲ برابر با ۲۴ فوریه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل