محافظ شخصی رحیم مشائی و مأمور امنیتی، سفیر عالی ورزش جهان شد!

0
594

با صدور حکمی از سوی “استفان فوکس” رییس تشکیلات اتحاد از طریق ورزش (UTS)، رییس AIMS و نایب رییس “گایسف” به عنوان سازمان‌های بین‌المللی رسمیت دهنده فدراسیون‌های بین‌المللی و جهانی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، جواد نصیری رییس انجمن موی تای ایران و عضو شورای ریاست فدراسیون بین‌المللی موی تای به عنوان «سفیر عالی ورزش در جهان» منصوب شد. گفتنی است “استفان فوکس” مسئولیت دبیرکلی فدراسیون بین المللی موی تای را نیز بر عهده دارد.

جواد نصیری اهل نازی آباد، محافظ شخصی اسفندیار مشایی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پس از گذراندن دورۀ آموزشی حفاظت ـ حراست در آموزش‌گاه شهید حبیب‌اللهی در شهر اهواز، به قوۀ قضاییه و سپس به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد. او به عنوان مربی آموزشی برای گروه‌های رزمی ذوالفقار که برای مقابله با جنگ شهری و سرکوب اعتراضات سازماندهی شده اند، شاگردان بیشماری را تعلیم داده است. وی در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۷ به عنوان نايب رييس موی تای آسیا انتخاب شد.

شایان ذکر است در آن هنگام هنوز نیروی مقاومت در نیروی زمینی تلفیق نشده بود و یگان های حفاظت انصارالمهدی (نیروهای حفاظت مجمع تشخیص، قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری و وزار، نمایندگان مجلس و …) و یگان ولی امر (حفاظت از رهبر و بیت رهبری) و سپاه حفاظت هواپیمایی زیر نظر نمسا بودند و دوره های آموزشی عمومی آنها به جز دوره های تخصصی با هم انجام می گرفت.