مجیدرضا حریری: ایران در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم قرار دارد

0
179

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: امروز ما در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در ۴ دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار کرد: بخش بزرگی از شرایط فعلی اقتصادی ما که به گواه همه شرایط مناسبی نیست، تاثیر دیپلماسی و روابط سیاسی است. طرف مقابل جنگ سیاسی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ را به صحنه اقتصاد وارد کرده و قطعا هر کنش یا واکنش سیاسی در تعیین آینده اقتصادی ما موثر است.

وی در ادامه بیان داشت: هر تصمیمی در کشور گرفته می شود باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم، در واقع این موضوع باید اولین مسئله ای باشد که برای هر تصمیمی به آن توجه می شود. هر سیاستی که منجر به افزایش تورم شود باید حذف شود و یا اثر تورمی آن خنثی شود. تورم امروز ما در خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم کشور در ۴ دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می شود و می تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می شود یا خیر.