مجوز خرید نان به موسوی و کروبی داده شد

0
146

محمدحسین صفارهرندی٬ مشاور فرهنگی فرمانده سپاه گفته به تازگی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی اجازه داده شده برای گرفتن نان و هوا‌خوری از خانه خارج شوند.

صفارهرندی افزوده موسوی و کروبی «صبح به صبح» نان تازه هم از دست نگهبانان تحویل می‌گیرند و با بیرون ارتباط دارند.

به گزارش تارنمای دیگربان؛ وی اضافه کرده «نمی‌دانم» این چگونه حصری است که آنها به راحتی با بیرون تماس برقرار می‌کنند٬ بیانیه و نظر صادر کرده و از نگهبان نان داغ و تازه می‌گیرند.

سردبیر سابق روزنامه کیهان درباره علت حصر موسوی و کروبی هم گفته آنها در قضیه سوریه وارد شده و قصد داشتند «آشوب‌گری» خود را به گونه‌ای دیگر هدایت کنند که نظام مانع آنها شد.