مجلس ایران طرح توافق اتمی را تصویب کرد

0
124

^مجلس شورای اسلامی ایران امروز جزئیات توافق اتمی میان این کشور و شش قدرت جهانی را تصویب کرد و در عین حال خواستار تعیین چارچوب های دقیق برای بازرسی های بین المللی از تأسیسات نظامی ایران شد.

۱۶۱ نمایندۀ مجلس ایران در تصمیم گیری امروز به جزئیات طرح “برجام” رأی مثبت دادند و ۵۹ نمایندۀ دیگر با این طرح مخالفت کردند. ۱۳ نمایندۀ مجلس نیز به طرح “برجام” رأی ممتنع دادند.

مصوبۀ مجلس شورای اسلامی خواستار آن است که بازرسی های بین المللی از تأسیسات نظامی ایران پیشتر به تأئید شورای عالی امنیت ملی کشور برسد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه ای، عمل می کند.

در مصوبۀ مجلس آمده است : “دسترسی نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانۀ برجام مجاز نیست، مگر آن که موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.”

“رویترز” با اشاره به این مطلب بعید ندانسته که این بخش از مصوبۀ مجلس شورای اسلامی منجر به اختلافات بشود.
با این حال، مصوبۀ مجلس شورای اسلامی به هفته ها درگیری و مجادله میان موافقان و مخالفان توافق اتمی در حکومت اسلامی ایران خاتمه می دهد. با این حال، توافق اتمی ایران اینک به تأئید مجلسی رسیده که اکثریت قاطع اعضای اش را محافظه کاران حکومت اسلامی و به تبع مخالفان سنتی این توافق تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ ایران امیدوار است که تصویب توافق اتمی به برچیدن تحریم های بین المللی از اول سال آیندۀ میلادی منجر شود که شریان های اصلی اقتصاد ایران را مسدود کرده اند.