منصوره حسینی مجری شبکه من و تو بازداشت شد

0
300

پیشتر که حضور منصوره حسینی مجری شبکه من و تو در ایران و جشنوراه فیلم فجر جنجال آفرین شده بود و واکنش های مسئولین را به همراه داشته بود تا اینکه روز گذشته به گزارش تارنمای انتخاب، به علتِ همکاری با این شبکه ماهواره ای دستگیر شد.

این در حالیست که صبح روز گذشته ‏معاون اجتماعی ناجا دراین باره گفته بود: مجری شبکه من و تو جرمی مرتکب نشده که جلوی ورودش به کشور گرفته شود، در نتیجه منعی برای حضور در ایران نداشته است.