مجدداً از نشست ادبی کانون نویسندگان ایران جلوگیری شد؛ به همراه تصاویر

0
186

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از تاربرگ کانون نویسندگان ایران؛ امروز جمعه هشتم اسفند نشست ادبی کانون نویسندگان ایران با عنوان “عصر ترجمه” به زنجیره ی ممانعت های ارگان امنیتی پیوست. کمیسیون فرهنگی کانون در پی روزها تلاش و برنامه ریزی، و در شرایطی که حق استفاده از مکانهای عمومی از آن سلب شده است، توانست سالن یک رستوران را برای برگزاری برنامه ادبی خود اجاره کند. سخنرانان را انتخاب و لوازم و وسایل لازم را فراهم آورد و در حد محدود برگزاری جلسه را اطلاع رسانی کند.

اما یک ساعت مانده به آغاز برنامه مامور یکی از ارگانهای امنیتی به سالن مراجعه میکند و به مسئولین آن میگوید که جلسه کانون نباید برگزار شود . به این ترتیب در به روی کانون بسته شد. با این کار بار دیگر به نویسندگان مستقل کشور یادآور شدند که از ابتدایی ترین حق شهروندی برخوردارنیستند.
نزدیک به یک ماه پیش نیز از نشست ادبی که قرار بود در منزل یکی از اعضای کانون برگزار شود ممانعت و خانم سرحدی زاده (صاحب خانه) به شعبه ای از وزارت اطلاعات احضار شد.
با وجود ممنوعیت برگزاری جلسه تعدادی از اعضای کانون و علاقمندان بیرون سالن جمع شدند.
در نشست ادبی امروز قرار بود بابک احمدی، ناصر زرافشان، علی عبداللهی، عباس مخبر و حسن مرتضوی در باره ترجمه هایشان سخنرانی کنند.