ماموریت تازه آژانس فضایی اروپا برای یافتن نشانه های زندگی در مریخ

0
166

آیا شرایط حیات روی مریخ وجود داشته است؟ ماموریت تازه آژانس فضایی اروپا (ESA) به نام «اکسومارس» (EXOMARS) با هدف یافتن پاسخ برای این پرسش مهم علمی طراحی شده است. براساس برنامه ریزیها، مدارگرد و کاوشگر این آژانس نیمه ماه مارس از پایگاه بایغونور در جنوب قزاقستان به فضا پرتاب می شود.

یکی از مدیران آژانس درباره این ماموریت می گوید: «اکسومارس ماموریتی است که آرزویش را داشتیم. تصور ما از این ماموریت، یافتن پاسخی برای پرسش مهم ما درباره مریخ است. آیا زندگی روی مریخ وجود دارد؟ همچنین این نکته که مریخ چه تاثیری روی تکامل منظومه شمسی و زمین داشته است.»

پس از ارسال سفینه و طی هفت ماه سفر، اولین مرحله ماموریت اکسومارس ماه اکتبر با رسیدن به مقصد به نتیجه خواهد رسید. کاوشگر آن موسوم به «چیاپارلی» روی سیاره قرمز و مدارگرد برای پژوهش جو در مدار مریخ قرار می گیرند. خورخه واگو، یکی از دانشمندان پروژه اکسومارس می گوید: «با توجه به اینکه این اولین ماموریت فرود در فصل توفان جهانی غبار است، در جریان فرود آمدن ماهواره آزمایش و اندازه گیری هایی انجام می دهیم که به شناخت عناصر مهم جو در این وقت سال کمک می کنند. اینها عناصری هستند که تا بحال کمتر بررسی و مطالعه شده اند.»

با توجه به اینکه مریخ میلیاردها سال پیش آب و جو داشته، یکی از نقاط احتمالی برای یافتن عناصر حیات در کهکشان است. دوربینهای ماهواره در جستجوی ذرات گاز خواهند بود که دلیل فعالیتهای زیست شناسی و یا زمین شناختی در مریخ است. دسامبر ۲۰۱۴ کاوشگر ناسا در مریخ ذرات گاز متان پیدا کردند. در حالیکه نود درصد گاز متان زمین توسط موجودات زنده تولید می شود، هدف داشنمندان پیدا کردن منبع این گاز در مریخ است.

یکی از کارشناسان پروژه با اشاره به هدف دانشمندان برای پیدا کردن منبع این گاز در مریخ می گوید: «عناصر تشکیل دهنده جو را با دقت و جزییات بررسی خواهیم کرد. همچنین منابع احتمالی تولید آنها روی سیاره را ارزیابی می کنیم. به عنوان مثال فعالیتهای آتشفشانی نزدیک به پوسته زمین که می تواند با آزاد شدن آب و یا گازهای محبوس شده به سطح مرتبط باشد. البته می توانیم درباره حیات در مفهوم زیست شناختی هم حرف بزنیم. با وجود اینکه من شخصا و مقدمتا در این باره تردید دارم.»

یکی از هدفهای دیگر پروژه اکسومارس آزمایش برخی فناوری های مختلف پروازی و پژوهشی ضروری ماموریت های فضایی آینده است. مانند ماموریت بین المللی بازگرداندن نمونه های پژوهشی مریخ به زمین و به طور خاص: کاوشگر این ماموریت تکنیکهای ورود، فرود و نشستن محموله روی مریخ را نظارت خواهد کرد.

این عملیات برای پروژه های ما در اروپا و ماموریت های دیگر فرود در این مقطع از سال مفید خواهند بود. همچنین برای ماموریتهای فضایی از جمله برای فضانوردان در آینده نیز مهم هستند.»

به گزارش یورونیوز؛ برنامه «اکسومارس» شامل دو ماموریت است: ماموریت بعدی که سال ۲۰۱۸ شروع می شود شامل یک کاوشگر با مته حفاری ۲ متری، و واحد پژوهش های زیست شناسی و زمین شناسی است. کاوشگر با عمیق ترین حفاریهای تاکنون انجام شده، در جستجوی نشانه های فسیل شده زندگی در گذشته مریخ خواهد بود.