ماشین دکتر مصدق

0
165

این تصاویر قدیمی از ماشین دکتر محمد مصدق، نخست وزیر برجسته ایران است.
به گزارش خبرگزاری ها درون مرز، عده ای از دوستداران به همت متولیان قلعه احمدآباد، این خودروی پونتیاک مدل ۱۹۴۸ را به تهران منتقل و تعمیر نمودند و به احمدآباد بازگرداند و دورش را دیوار کشیده و وسط اتاقی محصور پارک نمودند.

این دو عکس این ماشین را قبل از تعمیر نشان می دهد و دیگری عکسی است که به تازگی از ماشین مصدق گرفته شده است.