مارکو روبیو، سناتور ارشد جمهوریخواه به خامنه‌ای:

0
215

«بله، دموکراسی آمریکا پرسروصدا، پرشور، و گاهی وقتها بی‌نظم و شلوغ است، اما بی‌نهایت بهتر از این است که یک رژیم آخوندی قاتل بر شما حکومت کند.»