مارکسیست‌ها حق ابراز عقیده دارند؛ ملت رفتن شاه را جشن گرفت

0
308

روزنامه آیندگان – ۲۷ دی ۱۳۵۷