ماجرای ضرب و شتم کارگر شهرداری خرمشهر

0
218

پاکبان: به دلیل اینکه حقوق و بیمه خود را مطالبه کردم، عضو شورای شهر به من حمله‌ور شد؛ از ناحیه چشم آسیب دیدم.

عضو شورای شهر خرمشهر خوزستان: کذب است؛ او مادرم را کتک زده/ فارس