ماجرای برخورد دو فروند هواپیما در فرودگاه مهرآباد

0
141

مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس، برخورد یک فروند هواپیمای این شرکت با هواپیمای ارتش در فرودگاه مهرآباد را تائید کرد.

هوشنگ صدیق در خصوص برخورد یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی زاگرس با یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰ ارتش در فرودگاه مهرآباد گفت: اتفاق خاصی نیفتاده است بلکه هواپیما در جریان جابه جایی با یک هواپیمای ارتش برخورد کرد.

به گزارش مهر؛ وی با اشاره به اینکه این برخورد بسیار جزئی بوده است، اظهارداشت: نوک بال هواپیمای شرکت هواپیمایی زاگرس با هواپیمای ارتش برخورد کرد و خسارت بسیار جزئی است به طوری که ظرف یک روز برطرف می شود. برهمین اساس، این مسائل ممکن است در هر زمان و در هر فرودگاهی پیش بیاید.