لوکزامبورگ در بهره برداری از منابع سیارات سرمایه گذاری می کند

0
125

وزیر اقتصاد لوکزامبورگ خبر داد که این کشور قصد دارد سرمایه گذارانی را که مایلند در کشف و کسب منابع طبیعی خارج از کره زمین فعالیت کنند به این کشور جلب کرده و چارچوب های حقوقی در پشتیبانی از آنها ایجاد کند. وزیر اقتصاد لوکزامبورگ گفته است که کشورش نخستین دولت اروپایی است که چنین هدفی را دنبال می کند.
دو ماه پیش رییس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، با امضای قانونی استفادۀ تجاری از ثروت های موجود در کره ماه و اجرام آسمانی را مجاز اعلام کرد. بر اساس این قانون هر ماده ای را که یک آمریکایی و یا یک شرکت آمریکایی به روی اجرام آسمانی یا سیارۀ ماه بیابد متعلق به او است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت لوکزامبورگ نیز می خواهد چارچوب قانونی ای برای تدارک بهره برداری از فضا تهیه کند. شرکت های خصوصی که بخواهند برای فعالیت در این زمینه در لوکزامبورگ مستقر شوند از حمایت های قانونی این کشور بهره مند خواهند شد. خود کشور لوکزامبورگ قصد دارد در برخی طرح های تحقیقاتی و توسعه در این زمینه سرمایه گذاری کند و یا در سرمایه برخی شرکت هایی شریک شود که می خواهند در بهره برداری از منابع سیارات و اجرام آسمانی شرکت جویند.
دو شرکت آمریکایی Planetary Resources و Deep Space Industries که در زمینۀ توسعۀ فنون بهره برداری از منابع معدنی سیاره ها فعالیت می کنند علاقمندی خود را برای همکاری با لوکزامبورگ اعلام کرده اند.