لودریان نگرانی فرانسه و اروپا را از فعالیت های بی ثبات کنندۀ جمهوری اسلامی به ظریف اعلام کرد

0
113

ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه، در گفتگوی تلفنی با همتای خود در دولت جمهوری اسلامی خود، محمد جواد ظریف، نگرانی پاریس را نسبت به “فعالیت های بی ثبات کنندۀ” دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد.

در این گفتگو، وزیر امور خارجۀ فرانسه ضمن یادآوری پایبندی سه کشور اروپایی (آلمان، بریتانیا و آلمان) به برجام، بر انتظارات آنها نیز از حکومت جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت که فرانسه همانند سایر کشورهای اروپایی خواستار پایان یافتن “نقض توافق اتمی وین توسط مقامات جمهوری اسلامی و همکاری این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی است” به طوری که بازرسان آژانس بتوانند از تأسیسات دولت جمهوری اسلامی بازدید کنند.

در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجۀ فرانسه همچنین نگرانی خود و کشورهای اروپایی را از “فعالیت های بی ثبات کنندۀ دولت جمهوری اسلامی و نتایج پایان یافتن تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در خصوص سلاح های متعارف اعلام کرد” و گفت که “سه کشور اروپایی امضاکنندۀ برجام مصمم هستند که راه حل هایی جهت حفظ امنیت و ثبات منطقه جستجو کنند.”  

رادیوفرانسه نوشت؛ وزیر امور خارجۀ فرانسه همچنین بار دیگر یادآوری کرد که این کشور خواستار آزادی فوری هموطن خود فریبا عادلخواه است که به گفتۀ لودریان “از یک سال پیش بی دلیل در زندان اوین بازداشت شده است.”