لغو کنسرت مهدی احمدوند در ماهشهر توسط تندروها، به همراه تصاویری از این تجمع

0
455

کنسرت‌ها در ماهشهر دیروز و امروز لغو شدند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، سایت پارسینه با انتشار تصاویری، نوشت: معترضان از اجرای مختلط کنسرت‌ها در ماهشهر مانع از برگزاری کنسرت مهدی احمدوند شدند.

معترضان بعد از لغو این کنسرت‌ها در مقابل سالن برنامه تجمع کردند.

غبیشاوی امام جمعه بندر ماهشهر، در این تجمع گفت: این کنسرت‌ها در برخی شهرهای بزرگ که اجرا می‌شود و حد ندارد. بعد از مدتی هم شاهد این خواهیم بود که به همین قانع نمی‌شوند و می‌گویند زنان باید برای ما خوانندگی کنند.