قیچی ساز بدون کپسول اکسیژن به قله اورست صعود کرد

0
115

عظیم قیچی ساز بام دنیا قله اورست را بدون استفاده از کپسول اکسیژن مصنوعی فتح کرد.

 وی با این صعود شمار قلل هشت هزاری صعود شده خود را بدون کپسول اکسیژن به سیزده قله رساند و حالا فقط صعود به قله “لوتسه” را برای پیوستن به باشگاه های هشت هزاری های دنیا پیش روی دارد.

دکتر «علیرضا بهپور» پزشک ارتفاع و رئیس کارگروه پزشکی کوهستان فدراسیون نیز صبح روز پنجشنبه با صعود به قله اورست به دومین صعود ۸۰۰۰ متری خود دست یافت. دکتر «بهپور» صعود به قله ۸۵۱۶ متری لوتسه و تلاش بر روی قلل «ماکالو»، «ماناسلو» و «برودپیک» را نیز در کارنامه دارند.