قلب مصنوعی جدید، ترکیبی از گاو و ماشین..!

0
300

شرکت فرانسوی Carmat به سمت ایمپلنت نوعی قلب مصنوعی حرکت می‌کند که بافت‌های بیولوژیکی یک گاو را در خود جای داده است.

به گزارش ایسنا، اوایل ماه جاری میلادی قلب مصنوعی Carmat تایید چهار مرکز قلب مختلف در کشورهای عربستان سعودی، اسلوونی، لهستان و بلژیک را دریافت کرد.

در حالی که ایده طراحی قلب‌های مصنوعی جدید نیست، آن‌چه مدل بیوپروتزی جدید را از دیگر مدل‌های قلب مصنوعی متمایز می‌کند، شیوه استفاده آن از بافت بیولوژیکی موجود است.

 دو اتاقک درون قلب توسط یک غشا از هم جدا شده‌اند و مایع هیدرولیکی در یک طرف غشا نگهداری می‌شود.

یک پمپ موجود در درون قلب این مایع را به درون و بیرون اتاقک‌ها پمپاژ می‌کند که غشا را حرکت داده و موجب پمپاژ خون به درون و بیرون اتاقک می‌شود (درست مانند قلب).

این غشا از بافت‌هایی خلق شده که از کیسه احاطه‌کننده قلب یک گاو گرفته شده‌اند.

استفاده از ماده بیولوژیکی موجب فعالیت بهتر قلب با سیستم پیوندی خود گیرنده است و شاید به وابستگی کمتر به داروهای ضدانعقاد بیانجامد.

در ابزار Carmat بافت قلب گاو همچنین در ساخت دو دریچه به کار می‌رود و حسگرهای تعبیه‌شده در درون قلب بر فشار نظارت کرده و به آن امکان تغییر میزان خونی که در واکنش به فعالیت فیزیکی جریان می‌یابد، را می‌دهد

از این حسگرها در واقع، برای مخابره داده بدن بیمار به یک رایانه استفاده می‌شوند که ابزار نیز به نوبه خود، سیگنال‌هایی را دریافت می‌کند، مبنی بر این که میزان پمپاژش را با سطوح فشار وارده هماهنگ کند.

در حالی که Carmat باید تایید قانونگذاران فرانسوی را به دست آورد، قرار است نخست بر روی حیوانات آزمایش شود.

بهای احتمالی این مدل بیش از 195 هزار دلار امریکا گزارش شده است.