قطع ناگهانی برنامه تبلیغاتی عارف از شبکه جام جم!

0
268

اولین برنامه انتخاباتی محمدرضا عارف، کاندیدای یاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به علت نقص فنی در صدا قطع شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از مهر؛ اولین برنامه انتخاباتی محمدرضا عارف، کاندیدای یاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به علت نقص فنی در صدا قطع شد!

این برنامه از ساعت 23.30 بر روی آنتن رفت اما با گذشت 30 دقیقه از پخش این برنامه انتخاباتی، پخش برنامه متوقف شد.

شبکه جام جم در زیر نویسی اعلام کرد پس از رفع نقص فنی پخش این برنامه ادامه خواهد یافت.