قطعی شدن حکم جاسوسی برای دو آمریکایی در ایران

0
176

محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز بار دیگر با اشاره به زندانیان آمریکایی ایرانی تبار در زندان های جمهوری اسلامی گفت: دو تن از زندانیان آمریکایی پرونده جاسوسی دارند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آمریکا از طریق دفتر حافظ منافع خود در ایران با سه نفر از زندانی های خود ملاقات کرده و خواستار آزادی آنها شده، افزود: این کار بیخودی است زیرا کسانی که آنها اسمشان را برده اند، دو نفر اتهام جاسوسی دارند و محکوم شده اند و براساس روال قانونی پرونده آنها در حال انجام است و حکم آنها قطعی شده است.

وی ادامه داد: همچنین پرونده فرد دیگر از این آمریکایی های زندانی در ایران در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: وزارت امور خارجه برای تمامی اتباع ایرانی که در خارج از کشور از جمله آمریکا در زندان هستند، اقداماتی انجام می دهد تا حق و حقوقی از این شهروندان ضایع نشود.