قطعنامه علیه داعش در سازمان ملل تصویب شد

0
147

یک هفته بعد از حملات پاریس، که ۱۳۰ کشته به جا گذاشت، شورای امنیت سازمان ملل، دیشب قطعنامۀ پیشنهادی فرانسه، برای سرکوب داعش را تصویب کرد.

در این قطعنامه از کشورها درخواست شده است که در صورت ممکن، هر نوع تدبیری برای کوبیدن داعش بگیرند و تلاش های خود را برای متوقف کردن اعمال تروریستی، دو چند بسازند. بر اساس این قطعنامه، داعش یک چالش بیسابقه و یک تهدید جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه از تصویب شدن این قطعنامه استقبال کرد و آنرا برای بسیح کردن ملت ها علیه داعش، مفید تلقی کرد.

برای وزیر امور خارجۀ فرانسه، لوران فابیوس، چیزی که حالا مهم است این است که همۀ حکومت ها، بصورت مشخص در این مبارزه سهم بگیرند. این سهم گیری میتواند عملیات نظامی باشد، یا جستجوی راه حل سیاسی باشد و یا هم، مبارزه علیه تمویل تروریسم باشد.

فرانسوا دو لاتر، سفیر فرانسه گفته است که این قطعنامه، برای عملیات جهانی برای ازبین بردن داعش، در سوریه و عراق، یک چهارچوب حقوقی و سیاسی ایجاد میکند.