قدیمی ترین موجودات روی زمین شناسایی شدند

0
137

دانشمندان پس از یک دهه تحقیق درباره کهن ترین گروه حیوانات روی زمین متوجه شدند  ماهی شانه دار دریایی مهاجم، قدیمی ترین موجودی است که در زمین می زیسته است.

جانورشناسان یک دهه صرف تحقیق درباره این موضوع کردند که آیا اسفنج های دریایی قدیمی ترین موجودات روی زمین هستند یا  ماهی های شانه دار دریایی مهاجم.

 اکنون گروهی از محقققان دانشگاه وندربیلت و دانشگاه ویسکانسن- مدیسون  با روشی جدید شجره نامه حیات حیوانات را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که ماهی های شانه دار دریایی مهاجم قدیمی ترین موجودات روی زمین هستند.

 این درحالی است که همیشه تصور می شد اسفنج ها قدیمی ترین موجودات روی زمین هستند.  اما در سال ۲۰۰۸ یکی از تحقیقات اولیه در این زمینه نشان داد، ماهی های شانه دار دریایی مهاجم قدیمی ترین اعضاص خانواده حیوانات روی زمین هستند.  به طوریکه قدمت آنان حتی از اسفنج ها هم بیشتر است. این امر به جنجالی بزرگ و تحقیقاتی ادامه دار منجر شد.

بنابراین محققان دودانشگاه وندر بیلت و ویسکانسن مدیسون سعی کردند با روشی جدید به نتیجه برسند.

 به گفته این گروه، دانشمندان در گذشته اطلاعات ژنتیکی مختلف حیوانات را جمع آوری کرده و سعی می کردند با ایجاد ارتباط میان این اطلاعات نوعی شجره نامه برای این موجودات تهیه کنند.

این روش در ۹۵ درصد موارد موثر است اما در ۵ درصد تحقیقات نتیجه کاملی را ارائه نمی کند.

به هرحال  محققان تصمیم گرفتند روی ژن های مشترک در ۱۸  ارگانیسم ( ۷ حیوان، ۵ گیاه و ۶ قارچ)  تحقیقاتی انجام دهند تا دریابند چرا مطالعات مختلف درباره کهن ترین موجود روی زمین، نتایج مختلفی داشته است.

 به گزارش مهر به نقل از فاکس نیوز، نتایج این تحقیقات روی اطلاعات ژنتیک این ۱۸ ارگانیسم نشان داد نشانگر فیلوژنتیک (درخت تکامل نژادی حیوان)  در  این گروه از ماهی های مهاجم بیش از اسفنج هاست. بنابراین آنها قدیمی ترین موجودات روی زمین به حساب می آیند.