قدیمی ترین فسیل ردپای یک حیوان کشف شد

0
350

دانشمندان در چین قدیمی ترین فسیل ردپای یک حیوان را کشف کرده اند که به ۵۵۱ میلیون سال قبل تعلق دارد.

دانشمندان در چین قدیمی ترین ردپای فسیل شده یک حیوان را کشف کرده اند.این ردپا حدود ۵۵۱ میلیون سال پیش در جنوب چین و در منطقه Yangtze Gorges ایجاد شده است.

 این ردپا احتمالا به ۱۰ میلیون سال قبل از انفجار کامبرین تعلق دارد. در آن دوره حیات بندپایان و دیگر موجودات به سرعت شکوفا شد.

انفجار کامبرین رویداد فرگشتی نسبتاً کوتاهی بود که در آغاز دوره کامبرین، نزدیک به ۵۴۲ میلیون سال پیش رخ داد. در طی آن بسیاری از شاخه‌های اصلی حیوانات پدید آمدند.

 دانشمندان  انسیستوزمین شناسی نانجیانگ همراه محققان دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا ردپاهای کشف شده  در بخشی مملو از فسیل کنار رودخانه Yangtze را بررسی می کردند.

شوشای شائو از دانشگاه ویرجینیا تک در این باره می گوید: اگر یک حیوان ردپایی از خود به جا بگذارد، این ردپا روی سطح رسوبی فشرده می شود. بخش های فشرده شده نیز با لایه دیگر از رسوبات پوشیده می شوند.

این شیوه نگهداری با فسیل های دیگر متمایز است.

این ردپا در دو ردیف موازی ایجاد شده است. پیش از این هیچ  شواهدی از حیوانات با اعضای بدن مشخص مربوط به قبل از انفجار کامبرین کشف  نشده بود.

همچنین در تحقیق منتشر شده در این خصوص، دانشمندان نوشته اند این فسیل شباهت هایی به نمونه هایی دارد که در مناطق Dunur و Montrose اسکاتلند کشف شده اند و به ۴۱۹ تا ۳۵۸ سال قبل تعلق دارند.

به گزارش مهر به نقل از ایندپندنت،  البته این ردپا اطلاعات کافی برای تشخیص نوع جانور را در اختیار دانشمندان قرار نمی دهد.