قدمت سکونت در تهران به ۷هزار سال پیش رسید

0
223

کاوش های باستان شناسی در حفاریهای فاضلاب خیابان مولوی تهران منجر به شناسایی اسکلتی متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد شد.

محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار سر پرست گروه باستان شناسی طرح پژوهش باستان شناسی در جنوب بازار تهران گفت: این کشفِ منحصربه فرد سابقه سکونت در محدوده شهری تهران را تا هفت هزارسال به عقب می برد.

اسماعیلی جلودار خاطر نشان ساخت که تاکنون قدیمی ترین بقایای باستانی شناسایی شده در شهر تهران  به تپه های قیطریه وحدود سه هزار سال پیش اختصاص داشت.

به گفته او این کاوش که در خیابان مولوی حدفاصل میدان های محمدیه تا قیام انجام شد همچنین  به کشف آثار متنوع و پرشمار زیرسطحی زیادی انجامید.

وی اظهار داشت: آثار به دست آمده از این کاوش شامل قطعات فراوان سفال های ساده و لعابدار از دوره های صفوی و قاجار، مصالح آجری و سنگی و تزئینات کاشی کاری، اشیا استخوانی و تکه ظرف های شیشه ای است. باستان شناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و گروه باستان شناسی دانشگاه تهران در قالب هیأتی پژوهشی مشغول نظارت بر روند اجرای عملیات عمرانی و مستندسازی شواهد گذشته، پیگردی آثار تاریخی و گمانه زنی باستان شناختی در محورهای تعیین شده هستند.

اسماعیلی جلودار ازاقدام متخصصان برای حفاظت و انتقال تدفین پیش از تاریخی به موزه ملی ایران و نمایش عمومی آن پس از انجام آزمایش ها و اقدامات حفاطتی خبر داد.

او اضافه کرد : دستاوردهای محدود فعلی پس از مذاکرات فشرده و پیگیری های مستمر با شرکت فاضلاب تهران به ثمر رسیده و ادامه کار منوط به انجام تعهدات و حمایت های آن شرکت و پشتیبانی هایی است که پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بعمل خواهد آورد .

به گزارش مهر؛ سرپرست این طرح پژوهشی تأکید کرد :اهمیت این کشف بی سابقه درپایتخت ایران، همکاری اساسی شرکت فاضلاب تهران را برای ادامه کار و رفع موانع موجود پژوهش میدانی هیأت اعزامی و اهتمام همه جانبه شهرداری و شورای شهر تهران برای حفظ، بازنمایی و بهره برداری های آموزشی و سیاحتی از آثار به دست آمده را ضروری می کند.