قتل مهدی امین یکی از مبارزان خستگی ناپذیر علیه جمهوری اسلامی

0
638

شوربختانه یکی دیگر از فرزندان میهن، دوست بسیار وارسته و کوشنده ی آزادی خواه مهدى امین در شهر تورنتو کانادا در منزلش با ضربات چاقو به قتل رسید.
زنده یاد مهدی از اندک افرادی بود که همیشه دیدگاه سیاسی روشن و خردمندانه ای داشت و تا واپسین ساعات زندگیش هرگز از پیکار با حکومت ضد انسانی دست نکشید.


یادش پاینده و راهش پر رهرو باد.

کاسپین ماکان