قاضی فدرال آمریکا بازداشت و اخراج مسافران ٧ کشور مسلمان را متوقف کرد

0
242

یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا شنبه شب گذشته دستور توقف فوری و موقت فرمان دونالد ترامپ در مورد ورود شهروندان هفت کشور مسلمان از جمله ایران به آمریکا را صادر کرد. دستور دادگاه بعد از آن صادر شد که دو عراقی بازداشت شده هنگام ورود به یکی از فرودگاه های آمریکایی به دادگاه شکایت کردند.

“آن دونلی” قاضی دادگاه فدرال بروکلین، در پایان دادگاه بررسی شکایت انجمن‌های مدنی آمریکا از دونالد ترامپ و وزارت امنیت داخلی آمریکا، دستور داد بازداشت و اخراج پناهجویان هفت کشور مسلمان و افرادی که با ویزای قانونی وارد فرودگاه‌های آمریکا شده‌اند موقتاً متوقف گردد.

به گفته “اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا”، حکم دادگاه شامل حدود ۲۰۰ نفر بازداشت شده در فرودگاه‌های آمریکا و یا در حال ترانزیت به سوی این کشور می‌شود اما یک منبع وزارت امنیت داخلی این رقم را ۳۷۵ نفر ذکر کرده است.

بدنبال اجرایی شدن فرمان روز جمعه دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت موقتی دارندگان ویزا و پناهجویان به آمریکا، شماری از افراد هنگام ورود به فرودگاه‌های آمریکا بازداشت شدند. در کنار این، شماری از شرکت‌های هواپیمایی هم از انتقال مسافران دارای ویزای قانونی به آمریکا خودداری کردند.

خبرگزاری فرانسه می گوید که روز شنبه در یکی از فرودگاه‌های پاریس از مسافرت یک خانواده سوری که ویزای ورود به آمریکا را داشت جلوگیری شد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است تا کنون حکم دادگاه در مورد توقف موقتی ممنوعیت ورود به آمریکا برای اتباع ٧ کشور مسلمان و پناهجویان را دریافت نکرده است اما به احکام قانونی احترام می‌گذارد و آن را اجرا خواهد کرد.

با ا ین حال، دو عراقی بازداشت شده در فرودگاه “جان اف کندی” در نیویورک، روز شنبه ٢٨ ژانویه موقتاً آزاد شدند و قرار است دادگاه بعدی روز ۱۰ فوریه برگزار گردد.

روز شنبه چندین هزار نفر علیه فرمان دونالد ترامپ در مورد به تعلیق درآمدن مسافرت اتباع هفت کشور مسلمان و ورود پناهجویان به آمریکا در این کشور تظاهرات کردند.