قاسم شعله سعدی: شرایط ایران مثل یک بمب ساعتی است و جرقه‌ای می‌تواند موجب خیزش عمومی شود

0
130

بعد از اینکه ۳۴ زندانی سیاسی با آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زده‌اند، بیش از ۶۰۰ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای از اقدام آنها حمایت کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، شعله‌سعدی یکی از امضا کنندگان این بیانیه به صدای آمریکا گفت: «در چنین شرایطی، اول مطالبات صنفی و سیاسی‌های جزئی مطرح می‌شود، مثل آزادی زندانیان سیاسی یا درخواست مساعدت به حالشون. در سال ۵۶ و ۵۷ هم، اولین شعارها آزادی زندانیان سیاسی بود، ولی منجر شد به سقوط رژیم.»

  • عکس از آرشیو