قاسم سلیمانی در بغداد سرگرم مذاکره برای تعیین نخست وزیر جدید عراق است

0
330

 قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، و محمد کوثرانی، نمایندۀ حزب الله لبنان در امور عراق، در بغداد به سر می برند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نزدیک به قدرت در بغداد تصریح کرده است که هدف قاسم سلیمانی و محمد کوثرانی از این سفر مذاکره با رهبران عراقی بر سر تعیین جانشین نخست وزیر مستعفی عراق، عادل عبدالمهدی، است.

همین منبع که نخواسته نامش فاش شود گفته است که قاسم سلیمانی می کوشد کاندیدای رژیم جمهوری اسلامی را برای جانشینی عادل عبدالمهدی به رهبران عراق تحمیل کند و در این تلاش محمد کوثرانی نقش مهمی ایفا می کند که به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه عبارت است از متقاعد کردن احزاب شیعه و سنی عراقی و جلب حمایت آنها از کاندیدای مورد نظر جمهوری اسلامی برای تصدی مقام نخست وزیری در عراق.

با این حال، مذاکرات برای تعیین جانشین عادل عبدالمهدی بسیار دشوار گزارش شده است در حالی که دولت مستعفی ناگزیر است تا تعیین نخست وزیر جدید امور جاری کشور از جمله بودجۀ سال آینده، تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و برخی شخصیت های عراقی و همچنین کشته شدگان تظاهرکنندگان عراقی در دو ماه گذشته را اداره کند.

به گزارش رادیوفرانسه؛ در حالی که احزاب کرد عراقی می کوشند که تغییر دولت به از میان رفتن امتیازات آنها منجر نشود، تظاهرکنندگان عراقی همچنان خواستار تغییر رژیم و قانون اساسی آن، پایان یافتن تقسیم قدرت بر اساس تعلقات دینی و قومی و به ویژه خاتمه یافتن دخالت های جمهوری اسلامی در امور عراق هستند.