فیلم تیراندازی پلیس ترکیه به زن چریک در مقابل ورودی اصلی مرکزی اداره پلیس

0
495

در تصویر کالبد یکی از چریک های عملیات دیروز در مقابل یکی از دفاتر حزب حاکم ترکیه مشاهده می شود.

گزارش‌هایی از ورود دو فرد مسلح به دفتر حزب عدالت و توسعه ترکیه توسط رسانه ها مخابره شده است.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از رسانه های ترکیه، دو فرد مسلح به دفتر حزب عدالت و توسعه ترکیه (حزب حاکم در این کشور) در منطقه «کارتال» در استان استانبول حمله کرده‌اند.

یکی از فیلم های حمله مسلحانه استانبول که توسط دوربین های امنیتی در مقابل ورودی اصلی مرکزی اداره پلیس خیابان وطن ترکیه ضبط  شده بود توسط رسانه های ترکیه پخش شد.

پیشتر، «مهمت سلیم» دادستان پرونده مربوط به مرگ «برکین الوان» بود که در جریان تظاهرات‌های ضد دولتی موسوم به «میدان تقسیم» ترکیه کشته شده بود.