فیفا بدنبال محرومیت بیشتر بلاتر و پلاتینی

0
141

کمیته اخلاقی فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به محرومیت هشت ساله سپ بلاتر و میشل پلاتینی اعتراض می کند.

واحد تحقیقات کمیته اخلاقی فیفا تائید کرد که به رای محرومیت هشت ساله دو تن از قدرتمندترین افراد در دنیای فوتبال اعتراض می کند.

اعتراض این کمیته می تواند محرومیت های طولانی تری را برای بلاتر رییس تعلیق شده فیفا و پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا بدنبال داشته باشد.

بلاترو پلاتینی نیز به محرومیت هشت ساله خود اعتراض کرده اند. اما حالا با درخواست استیناف بازرسانی که ابتدا به دنبال محرومیت مادام العمر این دو تن بودند، روبرو شده اند.

علت این محرومیت، پرداخت مبلغ دو میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ از طرف بلاتر به پلاتینی از محل حساب های فیفا است. بلاتر و پلاتینی گفتند که پرداخت این مبلغ براساس توافق شفاهی بوده است که ۱۳ سال پیش انجام شد.

سخنگوی واحد تحقیقات کمیته اخلاقی فیفا گفت که می توانم تائید کنم که قصد اعتراض داریم.
به گزارش ایرنا؛ کمیته استیناف فیفا به اعتراض بلاتر، پلاتینی و واحد تحقیقات کمیته اخلاقی رسیدگی می کند. این پرونده بعد از آن به دادگاه عالی ورزش می رود.

www.explicitoonline.com