فعال کارگری در ۴۴ مین روز اعتصاب غذا دچار بیهوشی گردید

0
176

بنابه گزارشات رسیده فعال کارگری جعفر عظیم زاده در ۴۴ مین روز  اعتصاب غذا به زمین افتاد و برای مدتی بیهوششد. اما زندانبانان ولی فقیه از معاینه و درمان وی خوداری نمودند و او را بهحال خود رها نموده اند .

روز شنبه ۲۲ خرداد ماه فعال کارگری جعفر عظیم زاده در ۴۴ مین روز اعتصاب غذا  در حالیکه در سلول خویش ایستاده بود تعادلش به هم خورد و به زمین افتاد و متعاقب آن برای مدتی در بیهوشی فرو رفت و همبندیان وی با انجام کمکهای  اولیه او را به هوش آوردند .

زندانبانان ولی فقیه از هرگونه  رسیدگی اولیه پزشکی و انتقال وی به بهداری  خوداری نمودند. وضعیت فعال کارگری زندانی جعفر عظیم زاده بسیار حاد می باشد و دچار کاهش وزن ، کاهش چشمگیر بینایی،ضعف شدید، سرگیجه وسردردهای شدید شده و همچنین از نارحتی کلیوی شدیدا رنج می برد.

بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه تمامی امکانات پزشکی را از او سلب نموده اند و بیش از یک هفته است که امدادگران را  از معاینه و چک فشار خون وی و سایر اقدامات پزشکی منع کرده اند و عملا برای  حذف  فیزیکی این فعال کارگری گام برداشته اند  . بازجویان وزارت اطلاعات پس از اینکه تمامی طرفندهای فریب کارانه آنها به منظور تن ندادن به خواسته های انسانی و اولیه این فعال کارگری به شکست انجامید  حال به بایکوت درمان پزشکی و به حال خود رها نمودن وی روی آورده اند .

از طرفی دیگر صبح روز شنبه خانواده فعال کارگری همراه با فعالین کارگری دیگر  و فعالین  معلمین در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های به حق و اولیه این فعال کارگری و  قصد حذف فیزیکی وی در مقابل زندان اوین دست به اعتراض زدند و خواهان آزادی وی شدند.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ لذا بر ماست که  با گسترش اعتراضات  داخلی و بین المللی هموطنان و سازمانهای حقوق بشری  مانع از حذف  فیزیکی این فعال کارگری شویم و بر رژیم ولی فقیه فشار آوریم که به خواسته های اولیه و انسانی  این زندانی سیاسی تن  دهد .