فعال کارگری بازجویان وزارت اطلاعات را وادار به تن دادن به خواسته هایش نمود

0
138

بنابه گزارشات رسیده فعال کارگری شاهرخ زمانی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا، بازجویان وزارت اطلاعات را وادر به تن دادن به خواسته هایش نمود و پیروزمندانه به زندان گوهردشت کرج باز گردانده شد.

روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه فعال کارگری شاهرخ زمانی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا با وادار کردن بازجویان وزارت اطلاعات به تن دادن به خواسته هایش مبنی بر بازگرداندنش به زندان گوهردشت کرج به اعتصاب غذای خود پایان داد.

شرایط جسمی فعال کارگری شاهرخ زمانی در اثر اعتصاب غذای طولانی مدت حاد و ازکاهش شدید وزن رنج می برد.در حدود ۲۰ کیلو از وزن وی کاسته شده است. علیرغم ضعف جسمی و فشارهای غیر انسانی که در زندان قزل حصار بر او وارد کرده بودند اما روحیه ای قوی و استوار داشت.

این فعال کارگری نزدیک به ۲ روز در قرنطینه زندان گوهردشت کرج نگهداری می شد تا اینکه روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه حوالی ساعت ۱۵:۳۰ به سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج کنار سایر زندانیان سیاسی بازگردانده شد.

حوالی ساعت ۱۶:۰۰ همان روز در حالی که تمامی زندانیان سیاسی از بازگشت پیروزمندانه وی به این سالن خوشحال بودند و از وضعیت و شرایطی که در این مدت بر وی گذشته بود می پرسیدند و او به همبندیانش توضیح می داد، توسط مردانی رئیس زندان، احضار و وی را از سالن زندانیان سیاسی به بند ۳ زندان گوهردشت کرج منتقل کردند و حتی به او اجازه بردن وسایل شخصی اش داده نشد .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال زندانیان سیاسی به بند مجرمین عادی و وادار کردن آنها به اعتصاب غذا به منظور تحت فشار قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۷ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۱۵ آوریل ۲۰۱۴