فسیل ۹۹ میلیون ساله دسترسی به خون دایناسورها را ممکن کرد

0
269

پر چنگال یک دایناسور که در فسیلی ۹۹ میلیون ساله بر جای مانده است، دسترسی به خون این موجود افسانه‌ای را برای دانشمندان ممکن می‌کند.

دانشمندان از سال‌ها قبل امیدوار بودند با کشف فسیل‌هایی از اجزای بدن دایناسورها که آلوده به کک یا دیگر حشرات موذی باشد، بتوانند به نمونه‌ای از خون دایناسورهای ماقبل تاریخ دست یابند و حالا این آرزوی آنها به حقیقت پیوسته است.

فسیل پر یادشده در درون یک صمغ فسیل شده درخت (موسوم به کهربا) از ۹۹ میلیون سال قبل سالم و دست نخورده باقی مانده است. در حاشیه بالایی این پر، یک کنه نیز گرفتار شده است که می‌توان امیدوار بود بقایای پلاسمای ماقبل تاریخ در بدن فسیل شده وی باقی مانده باشد.

کهربای یادشده مربوط به دوره زمین شناسی کرتاسه است و کشف آن به بررسی دقیق‌تر حیوانات ماقبل تاریخ کمک شایانی خواهد کرد. پیش از این نیز چند کهربای ماقبل تاریخ که حاوی استخوان‌های سالم و دیگر اجزای بدن دایناسورها بوده اند، شناسایی شده‌‌اند.

دانشمندان از اینکه کهربای یادشده توانسته یک کنه کوچک ماقبل تاریخ را نیز سالم و دست نخورده باقی نگهدارد، سر از پا نمی‌شناسند. کشف یادشده که حاصل فعالیت مشترک یک گروه بین‌المللی از دانشمندان است تردیدی باقی نگذاشته که حشرات خونخوار در دوران ماقبل تاریخ هم وجود داشته‌اند.

به گزارش مهر؛ نام علمی کنه شناسایی شده در این فسیل Cornupalpatum burmanicum است و قدیمی‌ترین جاندار مکنده خون دیگر حیوانات که تاکنون توسط انسان‌ها شناسایی شده، محسوب می‌شود. بررسی فسیل یادشده بررسی پوشش بدن دایناسورها و به خصوص دایناسورهای پرنده را نیز با دقت بیشتری ممکن خواهد کرد. البته هنوز مشخص نشده که این پر به چه دایناسوری تعلق دارد.