فسیل ۳۸ بچه دایناسور به همراه مادرشان کشف شد

0
251

تحقیقات جدید نشان داده فسیلی که ۱۸ سال قبل کشف شده، در حقیقت یک نمونه نادر است که به یک پستاندار و ۳۸ فرزند او تعلق دارد و ۱۸۵ میلیون سال قبل در عصر ژوراسیک می زیسته اند.
تحقیقی جدید روی بقایای یک فسیل نشان می دهد حدود ۱۸۵ میلیون سال قبل یک پستاندار  و ۳۸ فرزندش می زیسته اند.

این دایناسور به نام Kayntatherium Wellesi به یکی از خانواده های مرتبط با پستانداران متعلق است که در اوایل عصر ژوراسیک می زیسته است. جالب آنکه تعداد فرزندان کشف شده او دو برابر فرزندان هرگونه پستانداری در آن عصر است. به عبارت دیگر تولید مثل این دایناسور تاحدودی شبیه یک خزنده بوده است.

علاوه بر آن فرزندان این دایناسور مغزهای بسیار کوچکی داشته اند که نشاندهنده تحول پستانداران است.

کشف این دایناسور و ۳۸ فرزندش بسیار نادر است. هرچند هیچ گونه پوسته تخم دایناسوری در این محل کشف نشد، اما به گفته دانشمندان احتمالا بچه دایناسورها هنگام مرگ هنوز در حال رشد داخل تخم خود بودند یا تازه از تخم بیرون آمده بودند.

به گزارش مهر به نقل از لایو ساینس، این فسیل ها بیش از ۱۸ سال قبل در شمال شرقی ایالت آریزونا در آمریکا کشف شده بودند. نخست تصور می شود فسیل کشف شده فقط حاوی یک نمونه است اما تحقیقات بعدی نشان داد این نظریه اشتباه بوده است.