فسیل ۲۱۰ میلیون ساله نخستین مهره دار پرنده کشف شد

0
269

دانشمندان فسیلی ۲۱۰ میلیون ساله در صحرای ایالت یوتا کشف کرده اند که به نخستین حیوان مهره داری تعلق دارد که پرواز می کرده است.

۲۱۰ میلیون سال قبل یک پرنده با غبغبی عجیب شبیه پلیکان، چنگال های بزرگ و بال هایی عظیم در صحرای ایالت یوتا پرواز می کرده است.

دانشمندان بقایای فسیل یک پتروداکتیل(pterodactyl )را در شمال شرق یوتا یافته اند.  پتروداکتیل موجودی با شباهت به خزندگان و پرندگان امروزی بوده است. به هرحال دانشمندان معتقدند فسیل تازه کشف شده مربوط به نخستین حیوان مهره داری است که پرواز می کرده است.

فسیل جدید نشان می دهد نخستین پرنده مهره دار ۶۵ میلیون سال قبل تر از تخمین های کارشناسان و در  عصر تریاسیک وجود داشته است. دوره تریاسیک (Triassic)، نخستین دوره از دوران میانه‌زیستی در حدود 199تا ۲۵۱ میلیون سال پیش بوده‌است.

این درحالی است که فسیل کشف شده نشان می دهد پتروداکتیل  مذکور، بیش از ۲۱۰ میلیون سال قبل زندگی می کرده است.

 

2

 

بروک بریت مولف این تحقیق می گوید: پتروداکتیل های عصر تریاسیک بسیار نادر هستند. این حیوان پرنده یا دایناسور نیست  و جالب آنکه همزمان با هر دو این موجودات می زیسته است.

جالب آنکه به گفته دانشمندان این نمونه فسیل  بسیار خوب حفظ شده  و جمجمه آن دست نخورده است.

دانشمندان معتقدند این حیوان از غبغب خود برای ذخیره کردن طعمه هنگام پرواز یا ایجاد سروصدا برای جذب جفت استفاده می کرده است.

به گزارش مهر به نقل از یو اس ای تودی، تا قبل از کشف این فسیل ۲۱۰ میلیون ساله ،فقط حدود ۳۰ پتروداکتیل مربوط به عصر تریاسیک در زمین یافت شده بود.