فریبا کمال آبادی از مدیران جامعه بهائی ایران پس از ۱۰ سال از زندان آزاد شد

0
467

فریبا کمال آبادی، یکی از مدیران جامعه بهائی ایران پس از ۱۰ سال حبس روز سه‌شنبه ۳۱ اکتبر/ نهم آبان ماه از زندان آزاد شد. وی یکی از هفت عضو گروه “یاران ایران” متعلق به بهائیان است که تاکنون همه اعضای آن بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.

فریبا کمال آبادی پس از دو سال و نیم انفرادی در بازداشت‌گاه موقت، در سال ۱۳۸۹ از سوی قاضی مقیسه ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم شد که پس از آن در دادگاه تجدید نظر حکم وی به ۱۰ سال کاهش یافت.

وی یکی از ۷ عضو گروه “یاران ایران” متعلق به جامعه بهائیان است که وظیفه آن رسیدگی به امور اجتماعی و معنوی بهائیان بود. اما با بازداشت اعضای آن، این گروه نیز منحل شد.

مهوش ثابت، از دیگر اعضای این گروه نیز در شهریور ماه گذشته پس از ۱۰  سال زندان، آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ فریبا کمال آبادی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷به همراه پنج مدیر جامعه بهایی دیگر در منزل خود بازداشت شدند و مهوش ثابت پیش از آنان در مشهد بازداشت شده بود.