فروشگاه‌های کوروش به قدس تغییر نام دادند

0
446

۱۶ مرداد ۱۳۵۹

بر اساس پیام تاریخی امام مبنی بر طاغوت‌زدایی، هیات مدیرۀ فروشگاه‌های کوروش بر آن شدند تا نام دیگری را تعیین و به جای کوروش بر این فروشگاه‌ها بگذارند.

هیات مدیره پس از بررسی، نام قدس را انتخاب نمود و قرار شد رسما در روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه طی مراسمی که با حضور چند تن از مقامات وزارت بازرگانی در شعبه این فروشگاه واقع در میدان خراسان برگزار می‌شود، نام کوروش به قدس تغییر نماید.

در همین زمینه از سوی آقای موسوی اطلاعیه هیات مدیره این فروشگاه در اختیار ما قرار گرفت: «ملت مسلمان و قهرمان ایران در آرزوی قدس است و فرا رسیدن آن لحظه را فریاد می‌کند و کارکنان فروشگاه‌های کوروش سابق نام پرابهت قدس را بر تمامی سرمایه زندگی‌شان و حیاتشان زیبنده می‌دانند و برای تبلور خواسته امام عزیزمان ما کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدس (کوروش سابق) هم‌آواز با سرودخوانان آزادی (قدس) و برافرازندگان رایت لااله‌الاالله نام قدس را بر فروشگاه‌هایمان برگزیدیم.

هیات مدیره فروشگاه‌های کوروش»

روزنامه صبح آزادگان

 

1377417679_koorosh_ghods02