فرود هواپیمای قشم ایر بدون چرخ در مهرآباد

0
148

یک فروند هواپیمای آر جی بدون چرخ جلو در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کرد.

به گزارش اتاق خبر، یک فروند هواپیمای “آر.جی” متعلق به هواپیمایی قشم ایر با چرخ جلوی بسته در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

به گفته یک منبع آگاه، در پی این حادثه باند 29 فرودگاه مهرآباد تا ساعت 14:30 مسدود مانده بود.

وی در ادامه افزود: این هواپیما مسافر نداشته و در حال انجام پرواز آزمایشی بوده است.

83022_227