فرضیه وجود سیاره نهم در منظومه شمسی رد شد

0
328

بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد پس از نپتون که دورترین سیاره منظومه شمسی است، سیاره دیگری وجود ندارد و آنچه که شناسایی شده مجموعه قطعات بزرگی از یخ های سرگردان است.

 پیش از این تصور می شد پس از نپتون سیاره نهمی نیز در منظومه شمسی به دور خورشید می گردد و علت تاکید بر این فرضیه مدار گردش غیرعادی سیاره مذکور بود که تصور می شد تحت تاثیر سیاره نهم است.

اما بررسی های جدید مشترک پژوهشگران دانشگاه های کمبریج و دانشگاه آمریکایی بیروت نشان می دهد آنچه که در عمل بعد از نپتون در فضا وجود دارد نه یک سیاره ناشناخته، بلکه مجموعه متکثر و کوچکی از یخ است که مجموع چگالی آنها ده برابر زمین است و وجود آنها بر مدار گردش نپتون نیز تاثیر می گذارد.

ستاره شناسان از مدت ها قبل مدعی وجود سیاره ای پس از نپتون در منظومه شمسی بوده اند و حتی به تازگی فرضیه وجود یک ابرزمین هم مطرح شده بود که از شباهت هایی با شرایط کره زمین برخوردار است. اما هیچ یک از فرضیه های مذکور ثابت نشده و به نظر می رسد تا زمانی که یک فضاپیمای بدون سرنشین برای بررسی این موضوع اعزام نشود، نتوان به طور دقیق در این زمینه به نتیجه رسید.

به گزارش مهر به نقل از سی نت،جالب اینکه برخی دانشمندان می گویند ممکن است هر دوی این فرضیه ها درست باشد و یک سیاره نهم در کنار صفحات بزرگ یخ بعد از سیاره نپتون وجود داشته باشند.