«فرصت» کشف کرد: نشانه‌هایی از آب شرب در مریخ..

0
232

مریخ نورد فرصت موفق به کشف نشانه ای از آب قابل شرب در گذشته باستانی مریخ شده است که از احتمال وجود حیات در این سیاره پشتیبانی می کند.

به گزارش ایسنا، مریخ نوردهای دوقلوی روح (Spirit)‌ و فرصت (Opportunity)‌ با هدف یافتن نشانه هایی از آب و حیات راهی سیاره سرخ شدند.

مریخ نورد روح سه سال قبل بدلیل شرایط جوی خشن این سیاره از کار افتاد، اما فرصت که ژانویه 2004 و برای انجام یک مأموریت 90 روزه بر سطح مریخ فرود آمده بود، با گذشت بیش از یک دهه همچنان به فعالیت علمی- تحقیقاتی خود ادامه می دهد.

این مریخ نورد انرژی مورد نیاز برای حرکت و انجام تحقیقات علمی را با استفاده از پنل های خورشیدی تأمین می کند.

ناسا در کنفرانس مطبوعاتی که روز جمعه برگزار شد، خبر کشف نشانه هایی از آب غیر اسیدی در گذشته باستانی سیاره سرخ را توسط مریخ نورد فرصت اعلام کرد.

این مریخ نورد برای رسیدن به دهانه اندیور (Endeavour) و بررسی تکه سنگ کوچکی به نام Esperance بیش از سه سال زمان صرف کرد؛ آنالیزهای صورت گرفته توسط مریخ نورد فرصت نشان می دهد، این سنگ حاوی خاک رس تشکیل شده از آب غیر اسیدی است.

«استیو اسکوایرز» از محققان دانشگاه کورنل و سرپرست تیم تحقیقاتی مأموریت روح و فرصت تأکید می کند: نکته قابل توجه در خصوص کشف جدید فرصت، pH خنثی آب در گذشته بسیار بسیار دور مریخ است؛ این آب قابل شرب بوده و قوی ترین شاهدی از شیمی آب خنثی (غیر اسیدی) در گذشته باستانی مریخ است.