فرصتی به صلح، نه جنایتی جدید؛ ضرورت موج دوم حملات

0
164

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

اسد باری دیگر از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است و به نظر می رسد که تصمیم دارد، تا پیش از کنفرانس دوم ژنو به اقداماتی از این دست ادامه دهد، چون ارزیابی کرده که اوباما تا پیش از کنفرانس تمایلی به هیچ اقدام جدّی دیگری ندارد. بنابراین ضروری است تا موج دوم حملات به مراکز نظامی و فرماندهی اسد صورت گیرد تا این پیام روشن را به او منتقل سازد که دوستان مردم سوریه و متحدان ائتلاف سوریه آماده اند تا به هر نوع جنایت جنگی اسد، پاسخی درخور و موثر دهند و علاوه بر آن، به اسد گوشزد می کند که کشورهای حامی ائتلاف سوریه نسبت به خروج او از قدرت جدّی هستند و اگر او در ژنو بدنبال ترک قدرت نباشد، باید منتظر ترک جسدش از سوریه بنشیند. در صورتی که اوباما دست به اقدامی نزند، این پیام غلط را به اسد و حامیان اش می رساند که دست او برای گسترش جنایات نسبت به مردم سوریه باز است و از آنجایی که دست یافتن به توافقی با اسد که خروج او و اطرافیان اش را از قدرت عملی سازد، سخت به نظر می رسد، آن گاه انتظار برای نشست ژنو تنها دستاوردی که داشته، آن بوده است که به اسد یک تایم اوت داده تا در طول آن دست به هر جنایتی بزند که اینک استفاده مجدد از سلاح های شیمیایی تنها اولین مورد آن است. بی عملی کشورهای دوست مردم سوریه تنها موجب می شود که مردم سوریه احساس کنند که متحدان شان در مقاطع مختلف دست جانیان اسد را در کشتارشان باز می گذارند و هر بار نیز اسد و حامیان اش سرابی از توافق برای گسترش جنایات در دستور کار قرار می دهند. فراموش نکنیم، ما قرار است در نشست ها به صلح امکان گشایشی دهیم، نه فرصتی جدید به جانیان برای جنایتی جدید! مقامات روسیه توجه کنند، در صورتی که قادر نیستند تا اسد و اطرافیان اش را متقاعد به ترک سوریه کنند، تنها دارند وقت شان را برای رسیدن به هر نوع توافقی تلف می کنند؛ چه کنفرانس ژنو و چه هر نشستی دیگر.