فرانسوا هولاند: ما داعش را نابود خواهیم کرد

0
138

رئیس جمهوری فرانسه، فرانسوا هولاند، روز دوشنبه ١۶ نوامبر در برابر کنگرۀ این کشور که به اجلاس مشترک مجلس ملی و سنا اطلاق می شود، نظرات و تصمیمات خود را در زمینۀ مبارزه با تروریسم بیان کرد. سخنرانی فرانسوا هولاند چهل دقیقه بدرازا کشید و از عزم قاطع او حکایت می کرد. سخنان او از یکسو بازتاب بینش وی نسبت به مسئولیت جامعۀ بین المللی، خطرات تروریسم، ارزش های جامعۀ فرانسه و نیز همدردی با قربانیان حملات روز جمعۀ گذشته بود و از سوی دیگر تصمیماتی را برای رویاروئی با موقعیت تازه اعلام می کرد.

به گزارش خبرگاری فرانسه، رئیس جمهوری فرانسه در سخنان خود گفت: “ما تروریسم را ریشه کن می کنیم زیرا فرانسویان می خواهند همچنان همبسته با هم زندگی کنند بی آنکه از همگنان خود واهمه داشته باشند. ما تروریسم را ریشه کن می کنیم زیرا نمی خواهیم آزادی را از دست بدهیم”.

وی در جای دیگری از سخنان خود گفت: “ما دشمنان بس قدرتمند تر از این در برابر داشته و بر همۀ آنها فائق آمده ایم” و با اشاره به تروریست های داعش اقزود: “کشور ما تسلیم دشمنان زبونی چون این جنایتکاران نخواهد شد”. فرانسوا هولاند عزم قاطع خود را در جنگ با داعش با بکار گرفتن کلماتی بیسابقه نشان داد. بگفتۀ او:” عملیات جمعه گذشته توسط داعش در سوریه برنامه ریزی شده، در بلژیک سازمان یافته و در فرانسه با همکاری فرانسویان به اجرا گذاشته شده است”. وی “ضرورت نابود کردن داعش را وظیفۀ جامعه بین المللی” دانست و گفت از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است در اسرع وقت اجلاس فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد و “ارادۀ مشترک مبارزه با تروریسم” را در قالب یک قطعنامه آشکارا اعلام دارد.

فرانسوا هولاند گفت: “تا آنهنگام فرانسه عملیّات خود را علیه داعش شدت خواهد داد” و افزود: “ما این عملیّات را تا نابودی داعش دنبال خواهیم کرد” و به منظور هماهنگ کردن امور در روزهای آینده با روسای جمهوری آمریکا و روسیه، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی گفت “ما با همه، با ایران، با ترکیه، با کشورهای خلیج فارس گفتگو می کنیم”.