فرانسه و مشکلات امنیتی آن؛ نوشتاری از فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
139

سازمان های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه از دو هفته پیش از عملیات اخیر تروریستی که هم زمان در هفت نقطه پاریس برگزار شد اطلاع داشتند که داعش روش عملیات خود در اروپا را تغییر داده و قرار است از این پس از مسلمانان افراطی دیگر کشور های اروپا در فرانسه برای انجام عملیات تروریستی استفاده شود. داعش نقشه تازه ای در سر می پروراند. قرار بود تروریست های مسلمان در کشور های آلمان، بلژیک و اسپانیا برای ترور به فرانسه بیایند که تا کمتر مورد شناسایی سازمان های پلیس و امنیتی فرانسه باشند و به عنوان توریست با اعمال و رفتار توریست ماآبانه بیایند تا بتوانند کار خود را راحت تر انجام دهند.

از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون ۴۳ پلیس فرانسه و ۲۶ ژاندارم این کشور دست به خودکشی زده اند، هنوز تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی یک ماه و نیم دیگر باقی مانده است.  متوسط سالانه آمار خودکشی در میان نیرو های انتظامی فرانسه نزدیک به هفتاد تن می باشد. شماری از این نیرو ها دچار مشکلات روحی و روانی می باشند که تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند. البته دلایل گوناگونی در مورد این خود کشی ها و بیماری ها وجود دارند، بخشی از آن ها ناشی از مشکلاتی در زمینه های خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی و روانشناسی است ولی بخش مهم آن در رابطه با کار و مسئولیت روزانه نیرو های انتظامی؛ پلیس و ژاندارم و رابطه رئیس و مرئوس می باشد. دولت فرانسه بیش از دومیلیون ساعت فوق العاده کاری به نیرو های انتظامی فرانسه بدهکار است.

در یک بررسی که به تازگی از سوی کارشناسان در فرانسه انجام شده است روشن شد که دولت این کشور بشدت در رویارویی با اقدامات تروریستی ضعیف است و بیش از پنجاه در صد فرانسویان به کارآیی دولت های خود در پیشگیری و جلوگیری از اقدامات  تروریستی اعتماد ندارند. اکثریت بالایی از سرمایه داران و کارفرمایان فرانسوی خلاف همتایان آمریکایی، انگلیسی و آلمانی خود با مسائل امنیتی نه تنها آشنا نیستند بلکه سر مخالفت نیز دارند و حاضر نیستند در این زمینه با دولت و نهاد های امنیتی و اطلاعاتی کشور خود همکاری نمایند، بلکه این مسائل را جزو وظایف و مشکلات دولت می شمارند و از خود رفع مسئولیت می کنند.

بخش بزرگی از مشکلات امنیتی در اروپا در ارتباط با دموکراسی و آزادی های اجتماعی و فردی می باشد. تروریست ها که خود کمترین اعتقادی به دموکراسی و آزادی ندارند به نحو احسن از این نقاط ضعف  بهره می برند و دست به اقدامات تروریستی می زنند. کارشناسان امنیتی بر این باورند که اگر همزمان در ده نقطه پاریس و حومه شماری از خرابکاران دست به اقدامات تروریستی بزنند عملا نیرو های انتظامی فرانسه  فلج خواهند شد.

دولت فرانسه پس از عملیات تروریستی ژانویه ۲۰۱۵ میلادی علیه هفته نامه شارلی ابدو، از ارتش فرانسه در خواست کمک کرد و هم اکنون بیش از ده هزار تن از نیروی های ارتش فرانسه در گیر مراقبت و نگهبانی از ادارات، سازمان ها، نهاد های دولتی و عمومی می باشند تا نیرو های انتظامی؛ پلیس و ژاندارمری  فرانسه بتوانند به حفظ امنیت عمومی و مقابله با تروریست ها بپردازند.

عملیات تروریستی روز گذشته در پاریس که تاکنون بیش از صد و شصت کشته و دویست مجروج بجای گذاشته است در مناطقی در شرق و شمال شرقی شهر پاریس انجام شده است نام این منطقه ( سن سنت دنی ) است. سن سنت دنی و حومه آن از نظر وسعت کوچکترین دپارتمان فرانسه و از نظر جمعیت بزرگترین دپارتمان این کشور با دو میلیون تن می باشد.

بیش از شصت درصد جمعیت این دپارتمان را مهاجرین خارجی تشکیل می دهند، شمار بزرگی از ساکنین این منطقه مسلمانان و آفریقایی تبار ها می باشند، بیشترین آمار بیکاری در فرانسه مربوط به این دپارتمان می باشد. بیشترین آمار جرم، جنایت و دزدی ها نیز مربوط به این  دپارتمان می باشد.