فرانسه توافق اتمی با جمهوری اسلامی بدون کنترل تأسیسات این دولت را نمی‌پذیرد

0
149

لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه، روز گذشته در گفتگویی با رسانه‌های این کشور نسبت به ارادۀ دولت جمهوری اسلامی مبنی بر خودداری از دستیابی به سلاح اتمی ابراز تردید کرد و گفت که این تردید در یک مورد مشخص یعنی مسئلۀ کنترل و نظارت بر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی وجود دارد.

وزیر امور خارجۀ فرانسه سپس تأکید نمود، توافقنامه‌ای که نظارت و کنترل بر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی را تضمین نکند، در واقع توافقی اجرا نشده یا غیرقابل اجرا است.

لوران فابیوس در ادامه تأکید نمود، برای اینکه توافقی پایدار و محکم بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی به دست آید، باید بتوان از تأسیسات ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزری فرانسه؛ وزیر امور خارجۀ فرانسه اضافه نمود که بازدید از تأسیسات جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که گفتگو دربارۀ آن میان گروه ١+۵ از یک طرف و دولت جمهوری اسلامی از طرف دیگر، ادامه دارد؛ به همین دلیل، لوران فابیوس در ادامۀ سخنانش گفته است که سه هفته مانده به پایان گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی، قدرت‌های جهانی هنوز به پایان مذاکرات‌شان با این کشور نزدیک نشده‌اند و در نتیجه راه درازی تا دستیابی به ضمانت‌های یک توافق محکم و قوی و قابل اجرا و کنترل بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی در پیش است.