فرانسه : تحریم های سازمان ملل علیه موشک های بالستیکی جمهوری اسلامی پس از اکتبر باقی خواهند ماند

0
186

دولت فرانسه اعلام کرد که لغو تحریم های سازمان ملل برای جلوگیری از فروش اسلحه به جمهوری اسلامی پی آمدهای مهمی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت.

وزارت امور خارجۀ فرانسه سپس افزوده است که نه فقط تحریم های اتحادیۀ اروپا برای جلوگیری از فروش اسلحه به جمهوری اسلامی بر اساس نص صریح برجام تا اکتبر ٢٠٢٣ به قوت خود باقی خواهند ماند، بلکه تحریم های سازمان ملل نیز در خصوص کالاها و فنون مربوط به تولید موشک های بالستیکی فراتر از اکتبر آینده اجرا خواهند شد.  

به موجب قطعنامۀ ٢٢٣١ شورای امنیت، تحریم های سازمان ملل برای جلوگیری از فروش سلاح های متعارف به جمهوری اسلامی در اکتبر آینده خاتمه می یابند. اما، ایالات متحد آمریکا خواستار تمدید این تحریم هاست و از سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز خواسته است که تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.

وزارت امور خارجۀ فرانسه در موضعگیری اخیر خود اعلام کرده که قصد دارد این موضوع را در همکاری تنگاتنگ با بریتانیا، آلمان و آمریکا و همچنین دیگر امضاکنندگان توافق اتمی با جمهوری اسلامی بررسی کند.

رادیوفرانسه نوشت؛ ایالات متحد آمریکا هشدار داده که اگر عنوان یکی از شرکای امضاکنندۀ توافق اتمی با جمهوری اسلامی، در تمدید تحریم های سازمان ملل ناکام بماند، به طور یکجانبه تحریم های جداگانه ای را به اجرا خواهد گذاشت.