فراخوان برای نجات جان ۲ زندانی عقیدتی اهل سنت که در سلولهای انفرادی در انتظاراجرای حکم اعدام هستند

0
139

بنابه گزارشات رسیده  بعد از ظهردیروز ۲ تن از زندانی عقیدتی اهل تسنن که در واحد ۳ زندان قزل حصار کرج زندانی بودند بصورت ناگهانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل نمودند.

روز جهارشنبه ۳ مهرماه حوالی ساعت ۱۴:۰۰ زندانیان عقیدتی اهل تسنن حامد احمدی و صدیق محمدی به زیر ۸ زندان تحت عنوان اینکه قصد دارند به آنها ابلاغیه ای را ابلاغ نمایند بردند ولی به محض اینکه این ۲ زندانی به زیر ۸ وارد شدند به آنها دست بند و پابند زده شد و به سلولهای انفرادی منتقل شدند. زندانبانان به دوستان آنها گفته اند که برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده اند. پس از اعلام این خبر ۶ زندانی اهل تسنن در اعتراض به قصد اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.

۴ زندانی دیگر که ۲ نفر آنها در انتظاراجرای حکم اعدام بسر می برند و در حال حاضر در واحد ۳ زندان قزل حصار می باشند به نام های جمشید دهقانی ، جهانگیر دهقانی ، کمال ملایی و سید هادی حسنی می باشند دست به اعتصاب غذا زدند.

خانواده های زندانیان اهل سنت به محض شنیدن خبر قصد اجرای حکم اعدام ۲ تن از عزیزان خود به سرعت راهی تهران شدند تا جلوی اجرای حکم ضدبشری اعدام عزیزانشان را بگیرند.

انتقال این ۲ زندانی به سلولهای انفرادی که به منظور اجرای حکم اعدام می باشد در حالی صورت می گیرد که دوشنبه شب گذشته حسن روحانی در سازمان ملل متحد با نیرنگ و فریب شعارهایی تحت عنوان نفی خشونت و مبارزه با آن و صلح وعدالت بر زبان می راند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، برای نجات جان ۲ تن از جوانان اهل سنت که در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فراخوان می دهد واز کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نجان جان این ۲ زندانی عقیدتی خواستار اقدامات فوری است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳