غنچه قوامی به زندان قرچک منتقل شد

0
146

به گزارش سایت کلمه، خانم قوامی که از روز شنبه دهم آبان ماه در اعتراض به ادامه حبس خود به رغم پایان قرار بازداشت موقت و نیز تاخیر غیرقانونی در صدور حکم دادگاه، دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، هفته پیش به زندان زنان واقع در قرچک ورامین منتقل شده است.

خانم قوامی از روز چهارشنبه به مدت سه روز در یک سلول انفرادی نگهداری شده و دیروز پس از ملاقات با مادرش به یکی از بندهای این زندان منتقل شده است. این در حالی است که پس از انقضای قرار موقت شصت روزه دوم، هنوز قرار بازداشت جدیدی برای خانم قوامی صادر نشده است.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده در روز ۲۲ مهرماه پس از یک جلسه محاکمه غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام، ختم دادرسی را اعلام کرد. اما در حالی که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی موظف است حداکثر ظرف یک هفته حکم را صادر کند، به رغم گذشت ۲۷ روز نه تنها حکمی صادر نشده است که بر اساس گفته وکیل وی، محمود علیزاده طباطبایی، تلاش هایی از سوی دادگاه انقلاب برای عودت دادن پرونده به دادستانی و افزودن اتهامات جدید در جریان است. این در حالی است که براساس آیین دادرسی، دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمیتواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ وکیل مدافع غنچه قوامی گفته است که علت دستگیری و بازداشت موکلش تلاش او برای مشاهدۀ مسابقۀ والیبال میان تیم های ایران و ایتالیا در بیستم ژوئن گذشته بوده است. با این حال، دادگاه انقلاب اسلامی در توجیه رأی اش علیه غنچه قوامی او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده است.

زندان قرچک محل نگهداری بیش از هزار و دویست زندانی زن با اتهاماتی از قبیل قتل، دزدی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر است. زندانی که در آن طبقه بندی و تفکیک جرایم رعایت نمی شود و برخی اعضای خانواده زندانیان سیاسی، شرایط اسفناک آن را را با بازداشتگاه کهریزک مقایسه می کنند.