غصب زمین‌های حاشیه زاینده‌رود و تخریب فضای سبز توسط سپاه پاسداران

0
197

سپاه پاسداران با تصرف بخشی از ساحل زاینده رود و با تخریب فضای سبز طبیعی، در حال خانه سازی در یک منطقه توریستی این استان است.
سالهاست شهروندان، کنشگران اجتماعی و حتی بسیاری از مقامات در سطح محلی و ملی، نسبت به تصرف زمین ها وعرصه های ملی توسط نهادهای مختلف به خصوص نهادهای نظامی، نابودی طبیعت و تبدیل آنها به ویلا، شهرک، هتل و پلاژهای خصوصی هشدار داده اند. پدیده ای که در سواحل شمالی، در کوهپایه های اطراف شهرهای مختلف و حاشیه های رودخانه ها در ایران رخ میدهد.

در غالب موارد نیز نهادهای مختلف، بخشی از زمین های مستعد رشد اقتصادی را تصرف میکنند و سپس با خانه و یا ویلاسازی در منطقه، آنها را میفروشند.
در همین راستا، به تازگی یکی از ناظران ما از “درچه پیاز”شهری در 12 کیلومتری جنوب غربی اصفهان تصاویری از غصب و دیوارکشی بخشی از کناره زاینده رود برای “ناظران”ارسال کرده است.

dorchepiaz

دیوارکشی ای که همراه با نابودی کامل درخت ها و پوشش گیاهی منطقه همراه بوده است.
به گزارش ناظران فرانسه؛ شواهد و گفته های ناظر ما نشان میدهد این تصرف توسط سپاه پاسداران و با هدف تغییر کاربری زمین های یکی از خوش آب و هواترین مناطق نزدیک شهر اصفهان و ساختمان سازی در کنار زاینده رود و در فضای سبز منطقه “قرق احمدآباد”در حدود 12 کیلومتری اصفهان صورت گرفته است.